ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Over Granulosa Hücreli Tümörlerinin Prognozunda Klinik ve Morfolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
T. Yardım 1, L. Kıvrıkoğlu 2, Ş. Karahasan 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Araştırma Gör.) Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hast. Anabilim Dalı (Araşt. Gör.) Edirne
Pages : 100-106

Viewed : 740
Downloaded : 224