ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bir Duchenne Myopati Olgusu
C. Erel 1, G. Özbay 2, H. Arpınar 3, K. Kutlu 4, E. Çakır 5
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Noroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi - EDİRNE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Noroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - EDİRNE
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi EDİRNE
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D. Öğretim Üyesi - EDİRNE
Pages : 193-202

Viewed : 850
Downloaded : 249