ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

İntervertebral Disk Yüksekliklerinin Radyografik ve Cerrahi Ölçümleri Arasındaki Uyum: Bir Kadavra Çalışması
Tunç Kutoğlu 1, Cumhur Kılınçer 2, Mustafa Kemal Hamamcıoğlu 3, Sebahattin Çobanoğlu 3, Nermin Tunçbilek 4, Ömür Ökten 4, Recep Mesut 5
1Department of Anatomy, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirnen
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne
5Departments of Anatomy, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
DOI : 10.5174/tutfd.2010.04082.1
Pages : 385-390

Keywords : İntervertebral disk; ölçüm; röntgenografi; cerrahi; kadavra

Viewed : 872
Downloaded : 0