Argımak Y, Tosun A, Çakır B, Temizöz O. Evaluation of Pancreatic Malign Tumours with Mangafodipir Trisodium. Balkan Med J 2009;26:53-58