Karaçayır Şengün S, Balcı K, Çelik Y, Asil T. Epileptic Seizures Following Cerebrovascular Disease. Balkan Med J 2006;23:127-134