Bozkurt G, Ekerbiçer Çetin H, Algüneş Ç. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Nükleer Enerji Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Balkan Med J 1998;15:1-7