Aksu Sağlam F, Tuğrul A. Tip 1 Diabetli Olgularla Solaklık Sıklığı. Balkan Med J 1998;15:25-28