Kasapoğlu H, Tuğrul A. Esansiyel Hipertansiyonda ACE İnhibitörlerinin Glomeruler Filtrasyon Hızı, Proteinüri ve Hiperinsülinemi Üzerindeki Etkileri. Balkan Med J 1998;15:41-45