Çakır E, Kerçek A, Çiftçi Ş. Kronik Alkolizmin Serum AST, ALT, ALP, GGT, Total Protein ve Protein Elektroforezi Paremetlerine Etkisi. Balkan Med J 1999;16:1-7