Çakır E, Sağlam Sebahattin M, Şen S, Çiftçi Ş. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemodiyaliz Tedavisinin Serum Lipid - Lipaprotein Düzeylerine Etkisi. Balkan Med J 1999;16:13-19