Aygıt Cemal A, Demiralay A, Bayçın Nazmi H. Sakral Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonunda Gluteal Fasyokutan V - Y ilerletme Flebi. Balkan Med J 1999;16:35-38