Papila İ, Papila Ç, Çağatay T, Bilir M, Çelikoğlu F, Resuli A, Hatipoğlu Nuri O. Dil Tüberkülozu. Balkan Med J 1999;16:39-42