Gökçe N, Karlıkaya E. 1829-1914 Yılları Arasında Edirne'de Görülen Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri. Balkan Med J 2001;18:131-141