Cıgalı Sabri B, Kutoğlu T. Anatomi Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Bir Anket Çalışmasıyla Değerlendirilmesi. Balkan Med J 2001;18:167-172