Büyükbeşe Akif M. Poliserözit Olgularına Yaklaşım. Balkan Med J 2001;18:189-192