İnan M, Başaran Nusret Ü, Aydıner Ç, Ayvaz S, Ayhan S. Omfalomezenterık Kanal Artığına Bağlı Umbılıkal Sınüs. Balkan Med J 2001;18:193-195