İnan M, Başaran Nusret Ü, Ayhan S, Aydıner Ç, Ayvaz S. Çocuk Yaş Grubu Kutanöz Safra Fistüllerinde Somatostatinin Yeri. Balkan Med J 2001;18:197-199