Gökçe N, Karlıkaya E. Türkiye'de Modern Jinekoloji ve Doğum Bilgisinin Babası Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi KAZANCIGİL. Balkan Med J 2001;18:209-217