Tuğrul A. Diabetik Nöropati Tedavisine Güncel Yaklaşım. Balkan Med J 2001;18:225-230