Canbaz S, Ege T, Duran E. Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüller. Balkan Med J 2001;18:231-239