Çıkırıkçıoğlu Banu Y, Kömürcüoğlu B. Bronşiyolitiz Obliterans Organize Pnömoni. Balkan Med J 2001;18:249-254