Özgün Sayılan G, Özgün E, Tabakçıoğlu K, Gökmen Süer S, Eskiocak S, Çakır E. Caffeine Increases Apolipoprotein A-1 and Paraoxonase-1 but not Paraoxonase-3 Protein Levels in Human-Derived Liver (HepG2) Cells. Balkan Med J 2017;34:534-539