Altın C, Güllü H, Bilgel Gökalp Z, Yılmaz M, Canpolat T, Gülcan Ö. A Rare Cause of Left Ventricular Mass: Cardiac Hemangioma. Balkan Med J 2018;35:348-349