Carman Bora K, Karal Y, Mert Gülen G, Ekici A, Perk P, Yarar C, Nuhoğlu Ç, Bozan G, Kılıç Ö, Dinleyici M, Şahin S, Atay E, Tokdemir U, Demir B, Dinleyici Çağrı E, Group EC EFES Study D. The evaluation of vitamin K status in children with febrile seizure. Balkan Med J 2021;38:116-120