Çağın Furkan Y, Erdoğan Ali M, Sağlam O, Yıldırım O, Bilgiç Y, Arslan Kadir A, Sarıcı Barış K, Yılmaz S. Optimal Endoscopic Management of Anastomotic Strictures After Double-Biliary Reconstruction in Right Lobe Living-Donor Liver Transplantation. Balkan Med J 2021;38:348-356