Özer L, Taşçı Şenocak E, Mutlu Ulaş A, Piyade B, Ramoğlu N, Ajredini M, Gürleyik D, Çeçen R, Dinçer Nur S, Musevitoğlu T, Göksel S, İnce Ü, Kayhan Kerem C, Erdamar S, Yıldız İ, Aytaç E. Intramural Component of Venous, Lymphatic, and Perineural Invasion in Colon Cancer: A Threat or an Illusion?. Balkan Med J 2022;39:436-443