Akcasu A, Tekol Y. Polimiksin B'nin Çizgili Kastaki Asetilkolin Reseptörleri ile Etkileşimi. Balkan Med J 1979;1:24-32