Dönmez H, Kahriman G, Özcan N, Mavili E, Deniz K. Transjugular Liver Biopsy: Results of 97 Patients. Balkan Med J 2012;29:129-132