Medeni Z, Yener H, Üğdül A, Sarıoğlu O, Tatlısu İ, Karasalihoğlu S. Bir Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistül Olgusu. Balkan Med J 1986;3:48-54