Erdoğan E. Koroner Arterlerin Çıkış ve Dağılım Özellikleri. Balkan Med J 1979;1:78-88