Yiğitbaşı N. Ö. Eritrositlerde Glükoz Utilizasyonunun Radyoaktif C-14 Glocose İle İncelenmesi. Balkan Med J 1986;3:121-134