Çalpur U. O. Akromioklavikuler Dislokasyonların Tedavisi . Balkan Med J 1986;3:87-94