Bezcioğlu İ, Özbay G, Yücel Y. İSA'lı Beta Blokerlerin İletim Sistemi ve Miyokard Hemodinamisi Üzerine Akut Etkileri. Balkan Med J 1986;3:129-147