Yardım T, Kıvrıkoğlu L, Karahasan Ş. Bir İntraabdominal Ria Olgusu Nedeniyle RİA Komplikasyonları. Balkan Med J 1986;3:164-170