Berkarda Ş, Yiğitbaşı Ö, Okay S. 1983 - 1987 Yılları Troid Nodüllerinin Tedavisinde Aspirasyon Biopsisinin Yeri. Balkan Med J 1987;4:91-93