Taşkıran B, Altun Uğur B, Vardar Arzu S, Demir Muzaffer A, Karadağ Hakan Ç, Altun A. Effect of Exercise on ADMA Level in Type 2 Diabetes Mellitus. Balkan Med J 2012;29:62-67