Ulakoğlu E. Prostanoidlerin Yapısı ve Metabolizması. Balkan Med J 1987;4:157-170