Ayanoğlu G. Dihidrodigoksin: Digoksinden Ayırımı ve Oluşum Mekanizması Üzerine Çalışmalar. Balkan Med J 1979;1:191-198