Yılmaz O. Otoimmünite Olayı ve Karaciğer Lezyonları Arasındaki İlişkiye Dair. Balkan Med J 1979;1:198-217