Taşçı H. Sayı Anomalisi ile Hacim ve Yapı Anomalisi Gösteren Böbrekler Üzerinde Anatomik Araştırmalar. Balkan Med J 1979;1:217-229