Aktürk Şikar A, Kıran R, Özkara Kaçar S, Büyükkale G. Neonatal Bullous Urticaria Pigmentosa: Case Report. Balkan Med J 2010;27:195-197