Mesut R, Canbaz B, Taşçı İ, Yıldırım M. Böbrek Arterlerinin Sayısal Anomalileri. Balkan Med J 1986;3:20-30