ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Konjenital hipotiroidi
Şakir Berkarda 1, Mahmut Yüksel 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi , Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne
2Department of Nuclear Medicine, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne
Keywords :
Viewed : 483
Downloaded : 69