ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

16 Kranial Subdural Ampiyemli Olgunun Retrospektif DeğerlendirilmesiQ
Cumhur Kılınçer 1, M. Kemal Hamamcıoğlu 1, Aykut Karasu 2, Kemal T. Hepgül 3, Bekir Özeren 3, Ali Canbolat 3, Nail İzgi 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne
2Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
Pages : 171-174
Viewed : 2143
Downloaded : 660