ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

İdiopatik Hirsutizmli Kadınlarda Finasteride Tedavisinin Klinik ve Hormonal Değerler Üzerine Etkisi
Tevfik Sabuncu 1, Hüsrev Hatemi 1, Ender Arıkan 2
1i. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2T. Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Pages : 41-44
Viewed : 2978
Downloaded : 837