ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

A Case of Intussusception Caused by Diffuse Large B-Cell Lymphoma in Ileocecal Region
Shuaiyang Zhou1, Wen Zhang1, JianzhongWu2, Zhi Zhang2, Zhenguo Qiao1
1Department of Gastroenterology, Suzhou Ninth People’s Hospital, Affiliated Wujiang Hospital of Nantong University, Suzhou, China
2Department of General Surgery, Suzhou Ninth People’s Hospital, Affiliated Wujiang Hospital of Nantong University, Suzhou, China
DOI : 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.4.223
Viewed : 188
Downloaded : 101