ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Akut İnferior Miyokard İnfarktüsünde Simetidin'in Hemodinamik ve Antiaritmik Etkileri
Tuğrul A. 1, Özbay G. 2, Yücel Y. 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi EDİRNE
3Trakya Üniversitesi Fen Fak. Öğretim Üyesi - Edirne
Pages : 76-86
Viewed : 1690
Downloaded : 490