ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bir İntraabdominal Ria Olgusu Nedeniyle RİA Komplikasyonları
T. Yardım 1, L. Kıvrıkoğlu 2, Ş. Karahasan 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Araştırma Gör.) Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hast. Anabilim Dalı (Araşt. Gör.) Edirne
Pages : 164-170
Viewed : 751
Downloaded : 222