ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Miyokard İnfarktüsünde QRS Skoru ile CPK Enzim Aktiviteleri
G. Özbay 1, A. Tuğrul 1, S. Turan 1, İ. Bezcioğlu 1, A. Sefer 1, F. Kavak 1, H. Sarıkahya 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Biokimya Anabilim Dalı
Pages : 3-14
Viewed : 2776
Downloaded : 795