ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Retroperitoneal Ganglioneuroma
Tevfik Aktoz 1, Mustafa KAPLAN 1, Ufuk Usta 2, İrfan Hüseyin Atakan 3, OSMAN İNCİ 1
1Departments of Urology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
3Departments of Urology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
Pages : 163-165

Abstract

Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma and ganglioneuroma are tumors of varying maturity derived from the primordial neural crest cells that form the sympathetic nervous system. A primary extraadrenal retroperitoneal ganglioneuroma was found incidentally in a 12-year-old boy during a series of examinations for abdominal distension, left upper quadrant pain and diarrhoea.

Turkish

Nöroblastom, ganglionöroblastom ve ganglionörom sempatik sinir sistemini oluşturan, değişik derecelerde olgunlaşmış, primordial nöral krest hücrelerinden köken alan heterojen bir grup tümördür. Abdominal distansiyon, sol üst kadran ağrısı ve daire şikayetleriyle başvuran 12 yaşındaki erkek hastaya yapılan tetkikler sonucu rastlantısal olarak primer retroperitoneal ganglionörom saptanmıştır.

Keywords : Ganglioneuroma; retroperitoneum; sympathetic nervous system

Viewed : 1673
Downloaded : 569